Profil spoločnosti

„Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy“

Spoločnosť ITOSS, s. r. o. vznikla v roku 1995 ako výrobno-obchodná spoločnosť zameraná na výrobu a predaj obalov, obalových materiálov a hliníkových rebríkov. Postupom času sa v rámci zefektívnenia činnosti odčlenilo stredisko rebríkov a vznikol tak priestor aj na rozvoj nového subjektu – spoločnosti ALOSS, s. r. o.

 

Aktuálne technologické vybavenie firmy ITOSS umožňuje výrobu celého sortimentu obalov podľa medzinárodnej normy FEFCO a taktiež veľmi zložité výrobky v kombinácii rôznych materiálov (papier, plast, technická pena, kov, drevo, netkaná textília), v krátkych dodacích termínoch.

 

Spoločnosť ITOSS rieši náročné požiadavky na balenie výrobkov mnohých slovenských aj zahraničných zákazníkov pôsobiacich hlavne v automobilovom, elektrotechnickom, sklárskom, farmaceutickom a strojárskom priemysle.

 

Vďaka rokmi vybudovanému know – how a novým technológiám, si technickí aj výrobní pracovníci spoločnosti dokážu poradiť s náročnými požiadavkami zákazníkov. Výrobky a služby sa vyznačujú vysokou kvalitou za konkurenčné ceny, vďaka čomu spoločnosť získala širokú databázu zákazníkov.

 

Vysokou odbornosťou, profesionalitou, flexibilným prístupom a taktiež aj firemnou filozofiou, ktorou spoločnosť žije, sa ITOSS radí medzi veľmi úspešné slovenské spoločnosti.

 

Technológie

Pri výrobe používame moderné stroje a zariadenia, Vďaka ktorým dokážeme vyrobiť produkty na vysokej kvalitatívnej úrovni a presne podľa zadaní našich klientov.

Ľudia

V našej spoločnosti pracujú vysoko kvalifikovaní ľudia, ktorí prešli mnohými odbornými školeniami. Naša kvalita je výsledkom všetkých našich technických a výrobných pracovníkov.

Kvalita

Kvalitu svojich služieb a záujem o environment spoločnosť ITOSS, s. r. o. potvrdzuje udržiavaním systému ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.