Projekt je spolufinancovaný

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

www.op-kzp.sk

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti haly H1
Hlavný cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Výška NFP: 157 056,67 EUR

Opis projektu:

Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti haly H1 formou 2 aktivít:

  1. Zabezpečenie energetického auditu v MSP
  2. Implementácia opatrení z energetických auditov